Category Archives: Bank india

4 Comments

  1. Hindi ki pa alam ang mga ganito kasi wala pa naman din akong bank account.at wala pakong work e hahaha kay di pa makapag ipon.pero thanks for sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *